As Oy Saarniportin latauspisteitä
ev lataa

Sähköautojen latausjärjestelmä evlataa lämmityskaapeleista™ As Oy Saarniportti

Tehokas sähköautojen lataus taloyhtiöön ensimmäisille lataajille kohtuullisen pienellä alkuinvestoinnilla

Onko taloyhtiössänne tarvetta hidaslatusta tehokkaammalle lataukselle, mutta investointihalukkuutta uuteen, kymmeniksi vuosiksi tulevaisuuteen rakennettavalle latausinfralle ei vielä ole? As Oy Saarniportti ratkaisi asian toteuttamalla evlataa lämmityskaapeleista™ sähköautojen latausjärjestelmän siten, että jokaiselle asunnolle tehtiin yksi pysäköintiruutu, jossa perinteisen autolämmityksen lisäksi autoa voidaan ladata jopa 22 kW teholla hyödyntäen olemassa olevia autolämmityskaapelointeja sekä älykästä kuormanhallintaa. Latausjärjestelmän turvallinen ja tehokas toiminta varmistettiin muokkaamalla olemassa oleva kaapelointi latauskäyttöön soveltuvaksi poistamalla oleelliset riskit, kuten vanhat liitokset kaapeloinnista ja erittelemällä lataussähkö muista kiinteistön sähköistä omille käyttöpaikoilleen. Kuormanhallinta toteutettiin langattomasti lämmitysryhmien kuormituksia mittaavalla dynaamisella kuormanhallintalaitteistolla.

Evlataa lämmityskaapeleista™ optimoidaan aina siten, että mahdollisimman suuri osa komponenteista on hyödynnettävissä mahdollisessa myöhemmässä investoinnissa suurempia kokonaistehoja kestävään järestelmään (esim. https://evlataa.fi/asunto-oy-espoon-daaliarinne/). Evlataa lämmityskaapeleista™ voidaan toteuttaa myös autokatoksiin ja autohalleihin.

Sähköautoja latauksessa taloyhtiön parkkipaikalla

Latausjärjestelmässä käytettiin sovitetta, joka mahdollistaa perinteisen lämmitysrasian sekä kahden latausaseman asentamiseen yhteen perinteiseen sinkittyyn asennuspylvääseen.

Evlataa lämmityskaapeleista™ -järjestelmällä turvallisesti kaikki mahdollinen teho irti olemassa olevasta kiinteistötekniikasta

As Oy Saarniportissa otettiin heti käyttööonoton yhteydessä latausoperaattori hoitamaan laskutusta suoraan lataajilta. Latausjärjestelmä mahdollistaa kuitenkin kytkennän toimimaan myös paikallisessa kuormanhallinnassa ja laskutuksessa. Latausoperaattori voidaan myös vaihtaa toiseen jos esimerkiksi toiminta, hinnoittelu tai asiakaspalvelu alkavat tökkimään. Silloin, kun latausjärjestelmän perustoiminnot, kuten kuormanhallinta eivät ole riippuvaisia yksittäisen taustajärjestelmän toiminnasta ja elinkelpoisuudesta valta valita säilyy taloyhtiöllä.

Latausjärjestelmän sähkönsyöttö eroteltiin keskuslaajennusosan uusille käyttöpaikoille (sähköverkkoyhtiön mittari), joihin olemassa olevat autolämmityskaapelointiryhmät kytkettiin. Kaapelointiryhmät suojeltiin 3×40 A johdonsuoja-automaateilla ja järjestelmässä käytetään ainoastaan latausasemia, jotka sisältävät A-tyypin vikavirtasuojakytkimet. Uusi käyttöpaikka mahdollistaa taloyhtiön lataustarpeisiin sopivan sähkösopimuksen solmimisen lataussähkölle sekä sähköautojen latauksesta koituvien kulujen täsmällisemmän erittelyn lataajille.

Taustatöitä tehdessämme huomasimme myös, että taloyhtiön kiinteistön käytöpaikan varokekoko oli tarpeettoman suuri. Tehosiirtona veloitettava käyttöpaikka aiheuttaa moninkertaiset kulut sopivan kokoiseen, yleissiirtona veloitettavaan käyttöpaikkaan verrattuna sähkönsiirron kuukausi- ja tehomaksuina. Kiinteistön käyttöpaikka muutettiin urakan yhteydessä taloyhtiön tarpeisiin sopivaksi ja näin taloyhtiölle koituvat sähkönsiirron kiinteät kulut ovat jopa pienemmät, kuin ennen latausmahdollisuuden toteuttamista.

Sähköautojen latauskeskus

Sähköautojen latausta palvelemaan asennettiin keskuslaajennusosa

Tehotaulukko, jossa esitetään latausnopeudet yhtäaikaisten lataajien määrän perusteella.

Olemassa oleva kaapelointi mahdollisti 3×40 A etuvarokkeiden käyttämisen lämmitysryhmissä. Kuvaajassa yhden lämmitysryhmän korkeimmat mahdolliset lataustehot yhtäaikaisten lataajien määrän mukaan.

Evlataa lämmityskaapeleista™ latausjärjestelmä taloyhtiön hallituksen jäsenen näkökulmasta

Pyysin taloyhtiön hallituksen jäsentä Jari Hankelaa kertomaan taloyhtiön lähtökohdista latausjärjestelmän hankintaa suunniteltaessa, perusteista urakoitsijaa valitessa sekä kokemuksista urakan läpiviennistä.

 • Kuinka monta ladattavaa autoa taloyhtiössänne on tällä hetkellä?
  Tällä hetkellä meillä on 2 täyssähköä ja 5 hybridiä. Lisäksi 5 ihmistä osti laitteet etukäteen, vaikkei vielä ole ladattavaa autoa.
 • Mitkä olivat tärkeimmät ominaisuudet, joita hankittavalta latausjärjestelmältä edellytitte.
  Järjestelmän oli mentävä nykyisiin johdotuksiin, koska taloyhtiömme ei halunnut ottaa uutta lainaa. Tarvittiin siis muutoksia pääkeskukselle, kuormanjako ja latauslaitteet, jotka pystyvät tiputtamaan 3-vaiheesta 1-vaiheeseen kuorman niin vaatiessa. Lisäksi latauksen oli toimittava pörssisähköllä (valitun operaattorin piti myös pystyä laskuttamaan pörssisähköllä) ja laitteet eivät saaneet maksaa yli 1500€/kpl. Taloyhtiö oli valmis maksamaan latausvalmiuden, mutta latauslaite piti jokaisen halukkaan maksaa itse.
 • Miksi päädyitte esittämään taloyhtiölle juuri Energiavahti Oy:n latausratkaisua?
  Olimme nähneet Energiavahdin opetusvideot Youtubessa ja saaneet heistä luotettavan ja ammattitaitoisen kuvan nimenomaan latauslaiteinfrojen rakentajina. Sillä oli iso merkitys, sillä latauslaiteasennuksissa on melkoista villin lännen meininkiä; palveluntarjoajia on valtavasti ja useimmilla milloin mikäkin kytky joko laitevalmistajaan tai operaattoriin tai molempiin. Hallituksemme halusi kuitenkin ulkoisen operaattorin hoitamaan laskutuksen, ettei hallitukselle tai isännöitsijälle aiheudu mitään ylimääräistä työtä, mutta emme halunneet sitoutua yhteen toimijaan, vaan mahdollisuuden myös kilpailuttaa operaattori tarvitaessa. Energiavahti tarjosi meille tällaisen ratkaisun.
 • Vastasiko urakan läpivienti ja lopputulos odotuksia?
  Urakka kesti ilmoitetun kaksi viikkoa Energiavahdin osalta ja Carunan työtkin saatiin siihen mahtumaan. Alkukankeuksia käyttöönotossa oli, mutta Energiavahdin edustaja piti meidät hyvin ajan tasalla ja heidän kanssaan kommunikaatio toimi koko prosessin ajan ja ongelmat ratkottiin nopeasti ja tehokkaasti. Operaattorin osalta oli myös hieman alkukankeutta ja viikon verran meni ennen kuin lataukset saatiin toimimaan odotetulla tavalla. Lopputulos vaikuttaa nyt kahden viikon käytön jälkeen siltä mitä tilattiin ja aamuisin on mukava lähteä täydellä akulla töihin.
Taloyhtiön hallituksen jäsen Jari Hankela latauspisteensä ja sähköautonsa välissä kuvattuna.

Jari Hankela
As Oy Saarniportin hallituksen jäsen

Voisiko Evlataa lämmityskaapeleista™ olla toimiva ratkaisu sinun taloyhtiössäsi?

Evlataa lämmityskaapeleista™ -järjestelmä on kaikista tarjoamistamme järjestelmistä eniten riippuvainen olemassa olevasta kiinteistötekniikasta. Erityisen merkittävää on olemassa olevien lämmityskaapeleiden tyyppi, kunto ja asennustapa. Jos taloyhtiössä ei ole selkää kuvaa kiinteistötekniikan edellytyksistä erilaisille latausratkaisuille, niin paras tapa selvittää kattavasti eri vaihtoehtojen soveltuvuudet on tilata meidät tekemään taloyhtiöön latauskartoitus osoitteessa https://evlataa.fi/sahkoauton-lataus-taloyhtiossa/latauskartoitukset-taloyhtioille/. Lisätietoa latauskartoituksista löydät myös tuottamaltamme taloyhtiön latauskartoituksia käsittelevältä videolta Youtubesta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=VaVkZvOEDfU. Jos haluat tarjouksen nimenomaan tällaisesta ratkaisusta, niin voit jättää tarjouspyynnön suoraan osoitteessa https://evlataa.fi/tarjouspyyntolomake/, niin selvitetään yhdessä minkälaiset edellytykset juuri sinun taloyhtiössäsi on toteuttaa evlataa lämmityskaapeleista™ latausjärjestelmä.

Kirjoittaja: