Latausasemia parkkihallissa
ev lataa

Evlataa paikallisestiPLUS™ 80 autopaikan pysäköintihalliin

Sähköautojen latausjärjestelmä, joka jättää taloyhtiölle vapauden valita

As Oy Espoon Skanssi toteutti 2024 alkuvuodesta sähköautojen latausjärjestelmän 80 autopaikan lämpimään pysäköintihalliin. Latausjärjestelmäksi valikoitui evlataa paikallisestiPLUS™, jonka avulla lataajien käyttämän sähkön laskutus voidaan hoitaa latausoperaattoripalvelun kautta ilman, että taloyhtiö joutuu sitoutumaan yksittäiseen palveluntarjoajan taustajärjestelmän toimivuuteen, elinkelpoisuuteen tai hinnoitteluun. Taloyhtiö voi halutessaan kilpailuttaa ja vaihtaa latausjärjestelmää hallinnoivan latausoperaattorin. Latausjärjestelmä voidaan kytkeä toimimaan myös täysin paikallisesti, jolloin järjestelmän perusominaisuudet, kuten kuormanhallinta toimii jopa ilman internetyhteyttä ja lataussähkön laskutus voidaan hoitaa latausasemien sisältämien MID -hyväksyttyjen energiamittareiden lukeman perusteella. Järjestelmän ollessa verkossa kulutuslukemat saa ladattua näppärästi myös sovelluksen kautta esim. käyttäjäkohtaisesti kaikista asemista kerralla.

Latausasemia ja jakelukisko
Suunnittelemme latausjärjestelmät aina räätälöitynä kohteeseen emme yhdellä muotilla Latausasemien syötöt toteutettiin osittain jakelukiskolla ja osittain tähtimäisellä kaapeloinnilla pysäköintihallin muodon ja rakenteen mukaan

Latauspisteiden käytännön suorituskyky – mitoitus ja kuormanhallinta

Toteutetussa latausjärjestelmässä kokonaisteho on 221,7 kW ja korkein mahdollinen latausasemakohtainen teho on 11 kW. 11 kW latausteho mahdollistaa noin 550 km ajosuoritetta vastaavan latauksen yön (10 h) aikana. Täydellä 11 kW teholla pystyy lataamaan samaan aikaan korkeintaan 20 autoa, jonka jälkeen kuormanhallinta rajaa tehoa lataajien määrän mukaan. Autot tulevat kuitenkin lataukseen eri aikoihin ja kaikilla ei varmasti ole tarvetta satojen kilometrien ajoa vastaavalle lataukselle päivittäin. Kuormanhallinta vapauttaa tehoa sitä mukaa, kun autojen akut tulevat täyteen, joten jokainen tulee saamaan varmasti akkunsa yön aikana täyteen, vaikka jokaisella autopaikalla olisi ladattava auto.

Latausjärjestelmän toteutustavalla on iso merkitys siinä, miten latausnopeudet toteutuvat käytännössä. Energiavahti Oy:n ratkaisussa 80 autopaikkaa jaettiin vain kahteen lohkoon, joihin kumpaankin on mahdollista jakaa 110,85 kW tehoa mille tahansa autopaikkayhdistelmälle. Monesti näkee toteutuksia, joissa paikat on jaettu pienempiin ketjutettuihin kaapelointiryhmiin, jolloin muutamien vierekkäin latauksessa olevan auton latausteho joudutaan rajoittamaan tarpeettoman pieneksi, vaikka vapaata kapasiteettia olisi syöttävässä latauskeskuksessa kuinka paljon hyvänsä. Edellisessä virkkeessä kuvatun suunnittelun heikkouksien korjaaminen jälkikäteen on todella kallista verrattuna hankinnan yhteydessä saavutettuihin säästöihin. Latausjärjestelmää hankittaessa ja tarjouksia vertaillessa taloyhtiön hallituksilla onkin melko haastava ja perehtymistä vaativa tehtävä ymmärtää erilaisten toteutustapojen käytännön erot ja niiden vaikutukset.

Latausasemia asennettuna pystytikashyllyille
Vastakkain olevilla autopaikoilla hyödynnettiin latausasemien ja asemavarausten asennuksessa pystytikashyllyjä
Latausjärjestelmän syöttö sähköpääkeskuksessa
Latausjärjestelmä otettiin käyttöön huomattavasti järjestelmän mitoituksen mahdollistamaa pienemmällä teholla, jotta kustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä, kun lataajia ja sen myötä kuluja jakamassa olevia osakkaita on verratten vähän. Järjestelmä voidaan kytkeä täydelle teholle vasta, kun sille on tosiasiallisesti tarvetta.

Pitääkö taloyhtiön hankkia uusi sähköliittymä sähköautojen latausta varten?

Vastaus otsikon kysymykseen riippuu tietysti täysin kohteesta. Ensisijaisen tärkeää on tehdä pohjatyöt kunnolla ja selvittää sähköliittymän ja olemassa olevan kiinteistötekniikan edellytykset sähköautojen latausjärjestelmän rakentamiseksi. Me selvitämme aina ensimmäisenä verkoyhtiöltä, kuinka paljon olemassa olevassa sähköliittymässä on vapaata kapasiteettia sähköautojen latausjärjestelmän käyttöön ja onko nykyistä sähköliittymää mahdollista tarvittaessa korottaa ilman liittymiskaapelin uusimista. Kokonaisvaltaisesti järkevintä ja kustannustehokkainta vaihtoehtoa etsittäessä on tietysti otettava huomioon myös se, miten paljon olemassa olevaa sähköpääkeskusta ja liittymiskaapelia on mahdollista ja turvallista kuormittaa sekä minkälaiset edellytykset olemassa olevassa sähköpääkeskuksessa on latausjärjestelmän liittämiseksi.

As Oy Espoon Skanssin tapauksessa uuden sähköliittymän hankkiminen sähköautojen latausjärjestelmää varten ei ollut yksiselitteisesti kannattavaa. Olemassa olevassa sähköliittymässä oli vapaata kapasiteettia muun kulutushuipun aikana 166,9 kW ja olemassa oleva liitymiskaapeli mahdollisti sähköliittymän korotuksen siten, että latausjärjestelmälle saatiin vapautettua 222,3 kW alle 5000 € kertakustannuksella.

Uuden sähköliittymän kulut pelkästään kaivuiden, kaapelointien ja uuden sähköliittymän vaatiman sähköpääkeskuksen osalta olisivat olleet useita kymmeniä tuhansia euroja ja siihen olisi pitänyt päälle ostaa verkkoyhtiöltä sähköliittymä. Vastaava määrä tehoa olisi vaatinut uuden liittymän, jonka koko olisi ollut 3×320 A (= 221,69 kW) ja jonka hinta on Caruna Espoon hinnaston mukaisesti jo itsessään 19 200 €.

Kaapelointireitti uudelle sähköliittymälle jos sellainen olisi hankittu
Uuden liittymän arvioitu liittymispiste eli kohta johon asti verkkoyhtiö kustantaa liittymiskaapelin tuonnin sekä arvio taloyhtiön vastuulla olevasta kaapelin vedosta

Samassa pysäköintihallissa on myös naapuritaloyhtiön paikkoja ja uuden liittymän kuluja olisi siten voitu toki jakaa, mutta sekään ei olisi ollut kokonaiskustannusten kannalta perusteltua millään tavalla. Silloin oltaisiin lisäksi päädytty tilanteeseen, jossa kumpikaan taloyhtiö ei voisi tehdä sähköautojen latausjärjestelmään liittyviä päätöksiä tulevaisuudessa itsenäisesti, vaan päätökset pitäisi hyväksyttää molemmissa taloyhtiöissä.

Latausjärjestelmän liittäminen kiinteistön sähköjärjestelmään

As Oy Espoon Skanssin sähköpääkeskuksessa ei ollut suoraan vapaata paikkaa liittää sähköautojen latausjärjestelmää, mutta siitä ei muodostunut onneksi ongelmaa, sillä ratkaisimme tilanteen yhdistämällä kaksi monimittarikeskuksen lähtöä. Tällä järjestelyllä saatiin latausjärjestelmälle rakennettua vapautuvaan tilaan riittävän kokoinen lähtö latausjärjestelmän liittämiseksi ja käytännössä kaiken liittymässä vapaana olevan tehon hyödyntämiseksi sähköautojen latauksessa varmistaen kuitenkin, että sellaista tilannetta ei voi päästä syntymään, jossa mitoitus jää muulle sähkönkulutukselle koskaan liian pieneksi. Kuormanhallinta priorisoi aina kiinteistön muun sähkönkulutuksen ja kykenee rajoittamaan ainoastaan latausta.

Kytkinvarokelähtöjä
Kahvavarokelähtöjen mitoitus mahdollisti kahden lähdön yhdistämisen latausjärjestelmän liittämiseksi

Yhteenveto – Sähköautojen lataus kerralla kuntoon

As Oy Espoon Skanssi rakennutti latausinfran, joka palvelee taloyhtiötä tulevina vuosikymmeninä riippumatta siitä, minkälaisia laitteita ja järjestelmiä tulevaisuus tuo tullessaan. Taloyhtiön ei tarvitse myöskään sitoutua nyt tai myöhemmin kuukausimaksullisiin taustajärjestelmiin, joista pääsee eroon vain vaihtamalla latausjärjestelmää. Nyt latausinfraan asennettu sähköautojen latausjärjestelmä edustaa viime vuonna esiteltyä Garon uusinta latauslaitesukupolvea ja yhteensopivien latauslaitteiden saatavuus tulevaisuudessa olikin yksi merkittävistä valintaperusteista, sillä käyttöönoton yhteydessä järjestelmän käyttöaste on vasta noin 15 %.

Joku voisi väittää, että 15 % käyttöasteella latausvalmiudet kaikille paikoille on liian aikaista, mutta olen tästä täysin eri mieltä. Todellisuudessa asiassa on muutakin huomioitavaa, kuin käyttöönottovaiheen käyttöaste. Se on varmaa, että ei tule ainakaan halvemmaksi asennella ennenaikaisesti purettavaksi päätyviä virityksiä vuoden tai parin välein lataajien määrän lisääntyessä. Joskus meiltä on myös pyydetty kaapeloimaan vain niille paikoille syöttökaapelit, joille tulee latausasema. Kaapeli kerrallaan tarpeen mukaan tehtäessä autopaikkaa kohden kulut kasvavat kuitenkin jopa moninkertaisiksi. Pitäisi myös ratkaista, miten jaetaan latauskeskuksen, kuormanhallinnan, kaapeliteiden, timanttiläpivientien yms. kulut ja miten perustellaan kustannusero eri etäisyyksillä latauskeskuksesta oleville autopaikoille.

Huolettaako sähköautojen lataamisen turvallisuus pysäköintihallissa?

Kuva latausjärjestelmän hätäpoiskytkimen ilmaisukyltistä

Toteutamme ”vakiovarusteena” ison nipun erilaisia turvallisuudesta huolehtivia ratkaisuja kaikkiin pysäköintihalleihin toteuttamiimme latausjärjestelmiin, myös Espoon Skanssiin.
Löydät lisätietoa pysäköintihallissa tapahtuvan sähköautojen latauksen turvallisuusasioista artikkelistamme ”Turvallisuus. Sähköauton lataus pysäköintihallissa”.

Sopiiko evlataa paikallisestiPLUS™ -sähköautojen latausjärjestelmä teidän taloyhtiöönne?

Onko teidän taloyhtiöönne jo ilmaantunut sähköautoja ja mahdollisesti jotain yksittäisiä latausviritelmiä tehtykin? Osakasmuutoksena tehdyt latauslaiteasennukset päätyvät yleensä purettavaksi, kun taloyhtiö hankkii latausjärjestelmän, joten olisiko mahdollisesti viisasta ratkaista asia teidänkin taloyhtiössänne ajoissa tuleviksi vuosikymmeniksi tulevien vuosien sijaan? Suunnittelemme ja tarjoamme latausjärjestelmät aina kohdekohtaisesti räätälöitynä. Evlataa paikallisestiPLUS™ on erinomainen ratkaisu useimmissa kohteissa, joissa autopaikat ovat taloyhtiön hallinnoimia tai erillisiä autopaikkaosakkeita. Löydät tietoa erilaisista latausjärjestelmistä ja tarjouspyyntölomakkeen osoitteessa https://evlataa.fi/sahkoauton-lataus-taloyhtiossa/ .

Kirjoittaja: