Latauspisteitä Akateeminen Asunto-osakeyhtiö Mäntytie 17-19 pihalla
ev lataa

Evlataa paikallisestiPLUS™ eParking – Aito OCPP latausjärjestelmä latausoperaattorilla

Rakensimme Akateeminen Asunto-osakeyhtiö Mäntytie 17 ja 19:lle Evlataa PaikallisestiPLUS™ -sähköautojen latausjärjestelmän, joka otettiin käyttöön eParkingin latausoperaattoripalvelussa. Taloyhtiöllä on 15 autopaikan parkkihalli ja 9 taloyhtiön pihalla sijaitsevaa autopaikkaa. Taloyhtiössä haluttiin automatisoida lataussähkön laskutus käyttäjiltä jäämättä kuitenkaan minkään yksittäisen taustajärjestelmän elinkelpoisuuden ja hinnoittelun armoille järjestelmän koko käyttöiäksi. Evlataa PaikallisestiPLUS™ mahdollistaa järjestelmän perustoiminnot kuten latauksen ja kuormanhallinnan täysin itsenäisesti, jopa ilman internetyhteyttä, mutta järjestelmä mahdollistaa myös niin latausoperaattorin käyttöönoton, vaihtamisen, kuin siitä myöhemmin luopumisenkin. Taloyhtiön vastuulle jäi ainoastaan sopimuksen tekeminen latausoperaattorin kanssa, koska käyttöönotto ja konfigurointi hoidettiin urakan yhteydessä täysin Energiavahti Oy:n toimesta.

Antti Hiekkanen:

”Helppo. Energiavahti Oy hoitaa laitekohtaiset asennukset, asetusten konffaukset sekä mäppäykset laitteiden ja eParkingin välillä. eParking tekee sopimuksen (talo)yhtiön kanssa”

Tuleeko palvelun hinta kalliiksi? – eParking vs. isännöitsijä

Paikallisessa kuormanhallinnassa Evlataa PaikallisestiPLUS™ latausjärjestelmän laskutus voidaan hoitaa asemien sisältämiä MID hyväksyttyjä energiamittareita lukemalla. Järjestelmän ollessa liitettynä internetiin tätä helpottamaan voidaan Garo Connect sovelluksesta ladata käyttäjäkohtaiset kulutusraportit. Ehkä yleisimmin käytetty tapa on periä lataajilta ennakkomaksua ja tehdä sovituin aikavälein tasauslasku toteutuneen kulutuksen mukaan. Tämä kuitenkin vaatii aina manuaalista työtä, jonka joku joutuu tekemään. Pienellä määrällä latauspisteitä toisinaan tämä joku voi olla esimerkiksi taloyhtiön hallituksen jäsen tai osakas. Hallitus kuitenkin valitaan vuosittain uusiksi ja ihmiset tuppaavat toisinaan muuttamaan, joten pidemmällekin aikavälille on viisasta varautua.

Latausoperaattorin avulla käyttäjiä voidaan laskuttaa kuukausittain ladatun sähköenergian mukaan automaattisesti taloyhtiön määrittämällä kilowattitunnin hinnalla. Latausoperaattori puolestaan tilittää käyttäjiltä perityt rahat taloyhtiölle sovituin aikavälein yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Latausoperaattorikustannukset eParkingilla OCPP -järjestelmässä vähintään kymmenen latauspisteen ryhmässä ovat kirjoitushetkellä 3,72 € / latauspiste kuukaudessa, eli tässä esimerkissä 372 € vuodessa. Jos oletetaan, että esimerkiksi isännöitsijä hoitaa kuluerittelyn ja tasauslaskutuksen kaksi kertaa vuodessa erikseen laskutettavana työnä, niin siihen pääkaupunkiseudun tuntihinnoilla ei saisi kulua edes neljää tuntia laskutettavaa aikaa vuodessa, jotta tasauslaskutus tulisi halvemmaksi.
Sanoisinkin, että vähintään 10 latauspisteen kokonaisuudessa taloyhtiön kannattaa vähintään tehdä vertailu kustannuksista latausoperaattorin ja isännöitsijän välillä. Kannattavuuden vertailu on helppoa pyytämällä isännöitsijääsi täydentämään oheinen taulukko:

Laskutus lataajalta taloyhtiölle

eParking Isännöitsijä ja/tai Kiinteistönhuolto
44,64 € / vuosi / latauspiste?___ € / vuosi / latauspiste
(Laskutuspalvelun kustannukset vuodessa per latauspiste, mikäli latauspisteitä vähintään 10 kpl)

Kulutusmittarien lukeminen

eParkingTalkootKiinteistönhuolto tai isännöitsijä
Sisältyy yllä olevaan.Osakkaat lukevat mittarit itse
tai joku hallituksen jäsen tekee sen talkoilla.
Huoltoliike lukee mittarit ja ilmoittaa isännöintiin.
?_____€ / vuosi /latauspiste

Mieli saa muuttua – latausoperaattori mukaan myös myöhemminkin.

Usein taloyhtiöt ottavat Evlataa paikallisestiPLUS™ järjestelmän käyttöön alkuvaiheessa täysin paikallisessa kuormanhallinnassa ja laskutuksessa. Sopivan latausoperaattorin valinnan ja käyttöönoton voi tehdä järjestelmään myöhemminkin esimerkiksi lataajien määrän kasvaessa. Käyttöönotto ei vaadi evlataa paikallisestiPLUS™ järjestelmässä lisälaitteita tai huomattavia investointeja. Riittää, että taloyhtiö tekee sopimuksen operoinnista parhaaksi katsomansa latausoperaattorin kanssa ja laitteet kofiguroidaan ja kartoitetaan latausoperaattorin järjestelmään. Energiavahti Oy:n suunnittelemissa ja toteuttamissa järjestelmissä latausoperaattorin käyttöönotto hoituu pääsääntöisesti parissa tunnissa. Tarjoamme latausoperaattorin ensimmäisen käyttöönoton toteuttamiimme latausjärjestelmiin omalta osaltamme veloituksetta, jos se tehdään urakan yhteydessä tai kahden vuoden sisällä latausjärjestelmän käyttöönotosta. Emme kuitenkaan vastaa kolmansien osapuolten kustannuksista. Tosin ainakaan kirjoitushetkellä myöskään eParking ei peri aloitusmaksuja heidän palvelunsa käyttöönotosta.

Akateeminen Asunto osakeyhtiö Mäntytie 17 19 latausasemia projektin viimeistelyvaiheessa

eParking käyttöönotto – Helppoa vai vaikeaa?

eParkingin käyttöönotto on helppoa ja taloyhtiölle hyvin vaivatonta, kun sekä operaattorin, että latausjärjestelmän rakentajan päässä toimivat kokeneet ammattilaiset. Akateeminen Asunto-osakeyhtiö Mäntytie 17-19 käyttöönotosta vastasi työnjohtajamme Jarto Jirout:

”Kun sen on kerran opetellut, niin se on vaivatonta ja nopeaa, kaikki tapahtuu parilla klikkauksella. Yhtä vaivatonta on myös palauttaa rakentamamme järjestelmä toimimaan täysin paikallisesti”
Jarto Jirout, työnjohtaja Energiavahti Oy
Jarto Jirout työnjohtaja Energiavahti Oy

Kysyimme myös eParkingin kokemuksia yhteistyöstämme eParkingin takana olevalta IGL – Technologies Oy:ltä. Operatiivinen johtaja Antti Hiekkanen kuvailee käyttöönottoa kanssamme näin:


”Helppo. Energiavahti Oy hoitaa laitekohtaiset asennukset, asetusten konffaukset sekä mäppäykset laitteiden ja eParkingin välillä. eParking tekee sopimuksen (talo)yhtön kanssa”
Antti Hiekkanen Operatiivinen johtaja IGL Technologies Oy eParking

Minkälaiseen kohteeseen latausoperaattori sopii?

Alkaako kuulostamaan siltä, että Evlataa paikallisestiPLUS™ eParking voisi olla sinun taloyhtiöllesi juuri se oikea ratkaisu? Tutustu järjestelmään tarkemmin osoitteessa https://evlataa.fi/sahkoauton-lataus-taloyhtiossa/paikallisesti-plus/ ja pyydä meiltä tarjous järjestelmästä, jonka kanssa voit hyödyntää latausoperaattorin tarjoaman vaivattomuden jäämättä myyjälukkoon minkään yksittäisen palveluntarjoajan kanssa. Latausoperaattori käyttöön otettaessa Evlataa paikallisestiPLUS™ järjestelmässä latausoperaattorin ja lataussähköstä veloitettavan hinnan päättää taloyhtiö.

Kirjoittaja: