EV Lataan asentama latausinfra kerrostalon parkkihallissa
ev lataa

Sähköauton lataus kerrostalossa – Miten se voidaan toteuttaa?

Sähköautojen latausmahdollisuuksien toteuttaminen kerrostaloissa on aihe, joka herättää paljon keskustelua ja kysymyksiä.

Kerrostaloasukkaiden tarpeet latauspisteille kasvavat sähköautojen yleistyessä, ja taloyhtiöiden on löydettävä ratkaisuja vastatakseen tähän kysyntään.

Tämän artikkelin tarkoitus on tarjota konkreettisia vastauksia ja ohjeita siihen, miten sähköautojen lataus voidaan käytännössä toteuttaa kerrostaloissa.

Huomaathan, että termit latauspiste tai latausasema tarkoittavat yksittäistä autopaikkakohtaista laturia, kun taas latausinfra kuvaa suurempaa kokonaisuutta, joka sisältää latauspisteiden lisäksi kaikki latauksen mahdollistavat komponentit.

Mahdolliset latausratkaisut kerrostalossa

Jos taloyhtiössä on parkkihalli tai lämmitetyt pihapaikat, on latausasemien tai suuremman latausinfran asennus täysin mahdollista

YouTube video

Suurempi latausinfra parkkihalliin

Jos kerrostaloyhtiössä on useampi sähköautoilija, voidaan taloyhtiön parkkihalliin asentaa suurempi latausinfra.

Kerrostaloympäristössä parkkihallit ovat ihanteellisimpia paikkoja sähköautojen latauspisteille. Ensinnäkin ne tarjoavat suojan sääolosuhteilta, mikä pidentää latauslaitteiden käyttöikää ja vähentää huollon tarvetta.

Parkkihallien sisätilat suojaavat laitteita kosteudelta, pakkaselta ja kuumuudelta.

Parkkihallien latausratkaisujen suunnittelu vaatii erityistä huomiota sähköverkon kapasiteettiin. On tärkeää varmistaa, että kiinteistön sähköjärjestelmä kestää useiden latauspisteiden samanaikaisen käytön.

Parkkihalliin asennettava latausjärjestelmä voi edellyttää sähköliittymän päivittämistä sekä tarvittaessa sähköpääkeskuksen vahvistamista. Lisäksi parkkihallissa on otettava huomioon paloturvallisuus, mikä voi edellyttää hätäpois-kytkentöjä sekä normaalia paremman paloluokan kaapelointeja.

Lue myös: Turvallisuus – Sähköauton lataus parkkihallissa

Osakaslataus

Jos taloyhtiöllä ei ole tarvetta suuremmalle latausinfrastruktuurille, voidaan lataus toteuttaa myös osakaslatauksena. Tällöin osakas vastaa itse latauspisteen hankinnasta ja asennuksesta.

Ennen osakaslatausta vaaditaan muutostyöilmoitus sekä latauskartoitus, jotka varmistavat latausaseman turvallisuuden, sekä onko se ylipäätään mahdollista.

Tekniset näkökohdat

Latausratkaisujen tekninen toteutus vaatii tarkkaa suunnittelua ja useiden tekijöiden huomioimista. Ensimmäinen askel on kiinteistön sähköverkon kapasiteetin tarkistus,  mikä määritetään latauskartoituksella. Laajassa kartoituksessa asiantuntija määritttää nykyisen sähköjärjestelmän tilan sekä käytettävissä olevan vapaan kapasiteetin. Jos kapasiteetti ei ole riittävä kattamaan taloyhtiön lataustarvetta, joudutaan sähköliittymä päivittämään.

Kuormanhallinta

Dynaaminen kuormanhallinta varmistaa, että sähköverkon kuormitus pysyy tasapainossa ja että kaikki latauspisteet saavat riittävästi virtaa ilman ylikuormitusta. Kuormanhallinta on erityisen tärkeää suuremmissa järjestelmissä, jotka kattavan useampia latauspiste. Älykkäät latausjärjestelmät, jotka mahdollistavat kuormanhallinnan, ovat suositeltavia, sillä ne parantavat latauksen tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ota nämä seikat huomioon:

Turvallisuus etusijalla

Lataamiseen tulisi käyttää ainoastaan sähköauton lataamiseen tarkoitettuja latauslaitteita, jotka takaavat turvallisen latauksen sekä kiinteistölle että käyttäjille. Laitteiden tulee täyttää kaikki vaaditut turvallisuusstandardit, jotta vältytään vaaratilanteilta. Vaikka lämmitysrasiasta lataaminen voi kuulostaa helpolta ratkaisulta, piilee siinä omat riskintä.

Käyttäjän tunnistaminen

Latauslaitteiden tulee mahdollistaa käyttäjän tunnistaminen, mikä varmistaa, että latauksesta aiheutuvat kulut ohjataan suoraan oikealle henkilölle. Vältytään turhilta riidoilta, kun naapurin latauskustannuksen eivät päädy kaikille maksettavaksi…

YouTube video

Ammattimainen toteutus

Latausjärjestelmän käyttöönotto kannattaa tilata avaimet käteen -ratkaisuna, joka sisältää kaiken tarvittavan kartoituksesta ja suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon. Näin taloyhtiö voi luottaa siihen, että projekti etenee sujuvasti ja ammattitaitoisesti.

Latausjärjestelmien asennus on aina ammattilaisen työtä. Itse asennettu latausinfra on paitsi laiton, myös vaarallinen.

Teknologian kehitys ja yhteensopivuus:

Valitse modernit latauslaitteet, jotka tukevat älykästä latausta ja ovat yhteensopivia avoimen OCPP-protokollan kanssa. Tämä mahdollistaa järjestelmän päivittämisen ja laajentamisen tulevaisuudessa, sekä mahdollisen latausoperaattorin vaihtamisen tulevaisuudessa.

Näin se tapahtuu: Hankintaprosessi lyhyesti

  • Nykytilanteen kartoitus: Selvitetään taloyhtiön nykyisen sähköinfrastruktuurin kapasiteetti ja latauspisteiden tarve. Montako sähköautoa taloyhtiössä on? Entä kuinka moni osakkaista on mahdollisesti hankkimassa sähköautoa?
  • Suunnittelu ja konsultointi: Projekti suunnitellaan asiantuntijan kanssa, joka laatii projektisuunnitelman latausjärjestelmän toteutuksesta ja kustannusarviosta.
  • Päätöksenteko: Taloyhtiön hallitus tekee päätöksen latausjärjestelmän hankinnasta yhtiökokouksessa.
  • Asennus ja käyttöönotto: Ammattilainen asentaa järjestelmän ja viimeistelee sen käyttökuntoon.

Koska hankintaprosessi on sen verran moniulotteinen, jätetään sen käsittely aivan omaan artikkeliinsa.

Entä paljonko se maksaa?

Tiivistettynä: Kerrostaloyhtiön latausjärjestelmien hinnat vaihtelevat noin 1500 – 2500 per autopaikka. Osakaslatauksena kustannukset riippuvat puhtaasti valitusta latauspisteestä.

Sähköautojen latausjärjestelmän asentaminen kerrostaloon vaatii investointeja, mutta hyvin suunniteltu järjestelmä voi tuoda merkittäviä etuja niin asukkaille kuin taloyhtiöllekin. 

Kustannukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä, kuinka monta latauspistettä asennetaan, mihin ne sijoitetaan ja millaisia teknisiä muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmään tarvitaan.

Latauslaitteiden hankinta- ja asennuskustannukset

Latauslaitteiden hinnat vaihtelevat merkki-, malli ja projektikohtaisesti, ja ne voivat maksaa muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin per laite. Perusmallin seinälaturi voi olla varsin edullinen, mutta älykkäät latauslaitteet, jotka sisältävät dynaamisen kuormanhallinnan ja etäohjauksen ovat luonnollisesti hieman hintavampia.

Lisäksi asennuskustannukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen latauspisteiden määrästä, kaapeloinnin pituudesta ja tarvittavista sähköteknisistä muutoksista.

Esimerkkejä Energiavahdin toteuttamien kerrostaloasennusten hinnoista:

Miten kustannukset jaetaan?

Yleensä taloyhtiö maksaa itse latausinfran, sisältäen pääsähkökeskuksen vahvistamisen ja kaapeloinnit. Osakkaat puolestaan vastaavat omien latauspisteidensä hankinta- ja asennuskustannuksista.

Onkin fiksuinta laatia kirjallinen sopimus, jossa määritellään osakkaiden ja taloyhtiön vastuut ja velvollisuudet. Kun asiasta on mustaa valkoisella, ei kustannuksista synny riitoja taloyhtiön sisällä.

Case-esimerkki: As Oy Espoon Skanssi

As Oy Espoon Skanssin projekti on malliesimerkki kerrostaloyhtiön latausinfran kustannustehokkaasta toteutuksesta.

Asunto Oy Espoon Skanssi toteutti alkuvuodesta 2024 sähköautojen latausjärjestelmän 80 autopaikan lämpimään pysäköintihalliin.

Taloyhtiö valitsi evlataa paikallisestiPLUS™ -järjestelmän, joka mahdollistaa lataajien käyttämän sähkön laskutuksen latausoperaattorin kautta. Tämä ratkaisu antaa taloyhtiölle vapauden vaihtaa palveluntarjoajaa sekä varmistaa, että latausjärjestelmä toimii tarvittaessa myös ilman internet-yhteyttä.

Latausjärjestelmä toteutettiin tehokkaalla kuormanhallinnalla, joka jakaa 221,7 kW tehon latausasemille tarpeen mukaan. Asennuksessa hyödynnettiin jakelukiskoa ja tähtimäistä kaapelointia.

Järjestelmän sähkösyötön kapasiteetti mahdollisti riittävän tehon ilman uuden sähköliittymän hankkimista, mikä säästi merkittävästi kustannuksia. Parkkihallin sähköliittymän päivitys olisi tuonut lähes 20 000 euron lisäkustannukset.

Voit lukea koko tarinan täältä

Loppusanat

Sähköautojen latausmahdollisuuksien toteuttaminen kerrostaloissa on tärkeä aihe, joka vaatii huolellista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Taloyhtiön tulee selvittää nykyisen sähköinfrastruktuurin kapasiteetti ja osakkaiden lataustarve. Hankintaprosessi sisältää useita vaiheita, kuten kartoituksen, suunnittelun, päätöksenteon, sekä asennuksen ja käyttöönoton.

Onko kerrostaloyhtiössänne tarvetta sähköautojen lataukselle? Kutsu asiantuntijamme paikalle ja suunnitellaan yhdessä tehokkain ratkaisu! Tuhansien asennettujen latauspisteiden kokemuksella osaamme kertoa, mikä toimii ja mikä ei.

Tiimimme koostuu pitkän linjan sähköautoilijoista, joiden toimintaa ohjaa aito halu tukea sähköautoilua Suomessa. Luottaisitko latauspistemyyjään, joka ei edes itse aja sähköautolla?

Kirjoittaja: