ev lataa

asunnoista™

Mitäpä jos lataussähkön veloittamiseksi ei tarvittaisi lainkaan mittarien lukemista tai ulkopuolista latausoperaattoria?

Haluaisitko myös välttää latausjärjestelmän yleensä mukanaan tuomat sähkönsiirron tehomaksut?

evlataa asunntoista™ – järjestelmässä kukin lataaja maksaa sähköauton lataamisen asuntonsa sähkölaskulla ilman kuluja tai vaivaa taloyhtiölle!

 • Teho 11 kW – 22 kW
 • Kuormanohjaus
 • Ei kuukausimaksuja
 • Ei tarvetta lukea mittareita
 • Lataussähkö maksetaan asunnon sähkölaskulla
latausasema lataa asunnosta

Millaiseen taloyhtiöön tällainen sähköautojen lataus sopii?

Mikäli taloyhtiösi autopaikat kuuluvat asuntojen hallintaan, niin järkevin tapa toteuttaa sähköautojen lataus on sähköistää autopaikat asuntojen sähkömittarien takaa.
Tällöin jokainen lataaja maksaa lataussähkönsä aivan, kuten muunkin asunnossaan käyttämänsä sähkön. Suoraan sähkönsiirtoyhtiölle sekä energiayhtiölle ilman välikäsiä.
Olemme myös rakentaneet tällaisia järjestelmiä taloyhtiöille, joilla autopaikat ovat olleet taloyhtiön hallinnassa, mutta autopaikkojen määrä on mahdollistanut yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jokainen asunto on saanut omaan hallintaansa yhden autopaikan.

Miten tällainen sähköautojen lataus rakennetaan taloyhtiöön?

Latausvalmiuden touteuttamiseksi on yleensä kaksi tapaa. Jos autopaikat sijaitsevat asuntojen vieressä, niin latausvalmius rakennetaan yleensä asunnosta, asunnon sähkökeskukselta. Jos taas autopaikat sijaitsevat kootusti pihalla tai esim. yhteisessä autokatoksessa, voidaan sähköt autopaikoille tuoda yleensä pääkeskuksen yhteydessä olevilta asuntojen sähkömittareilta.

Latausteho ja kuormanohjaus

Selvitämme taloyhtiönne sähköjärjestelmän rakenteen sekä kuormituksen, joiden perusteella pystymme määrittämään sopivan latausjärjestelmän mm. sen mukaan miten moniportainen kuormanohjaus tarvitaan ja käytetäänkö langatonta kuormanohjausta vai saadaanko tiedonsiirtokaapelit asennettua samalla, kuin tehokaapelitkin.

Osassa taloyhtiöitä riittää yksinkertainen, sähköliittymän yhteistehoa mittaava kuormanohjaus, jossain tarvitaan asuntokohtaisen tehon huomioon ottava kuormanohjaus ja joskus näiden yhdistelmä.

Latausteho on yleensä 11 kW, jota rajoitetaan tarvittaessa dynaamisella kuormanohjauksella alaspäin, jos muuta sähkökuormaa on paljon. Esitämme teille osana tarjousta myös laskelman siitä, miltä latausteho näyttää milloinkin riippuen siitä, montako autoa on yhtäaikaisesti latauksessa. Näin tulevaisuus ei pääse yllättämään ikävästi.
Mikäli asuntojen nousuvarokkeet ovat suuremmat, kuin 3×25 A, niin silloin latausvalmiuden enimmäistehoksi voidaan yleensä toteuttaa myös 22 kW, mikäli koette sen tarpeelliseksi.

Sähköt haaroitettu asuntojen mittareista

Hinnoittelu

Latausvalmiuden hinta autopaikkaa kohden vaihtelee yleensä tuhannesta eurosta kolmeen tuhanteen euroon riippuen mm:
 
 • Autopaikkojen määrästä. (Näitä tehdään yleensä 5-20 autopaikan taloyhtiöihin)
 • Montako kuormanohjauksen mittausta tarvitaan
 • Paljonko hanke sisältää kaivuutöitä, kaapelointimatkaa, keskusmuutoksia, läpivientien tekemistä, palokatkoja jne.
 
Latausaseman kustannus on alle tuhannesta eurosta n. 1500 euroon riippuen tarvitaanko langatonta kuormanohjausta vai ei.
 
Järjestelmän juoksevat kulut, provikat, kuukausimaksut yms. ovat aina 0 €!
 


Pyydä tarjous tästä:

  Lomakkeen täyttämisestä ei tule taloyhtiöllenne mitään kuluja.
  Tarjouskatselmuksemmekin on aina maksunton, kun tavoitteena on rakentaa uusi latausinfra vähintään kahdeksalle autopaikalle.
  Pienempienkin kohteiden ja projektien osalta saat myyntipäälliköltämme selkeän ehdotuksen etenemismalleista kustannuksineen.

  Referenssejä

  Sähköauton lataus asuntokohtaisesti