Sähköauton lataus
yrityksessä

Tarvekartoituksesta valmiiseen toteutukseen satojen asennusten kokemuksella.
Omaksi tai leasingilla.

Latausratkaisut yrityksille

Huolettomasti valmiiksi asennettuna,
satojen asennusten kokemuksella.

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.

Sen vähimmäisedellytykset ovat, että teille on myyty tarpeisiinne sopiva ratkaisu ja se on toteutettu mahdollisimman järkevästi juuri teidän kiinteistönne edellytysten mukaan.

Tarvitsemme kuitenkin siihen myös teidän panostanne. Mutta olkaa huoleti, emme vaivaa teitä yhtään sen enempää, kuin tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi on välttämätöntä. Vastavuoroisesti toimimme täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti – ilman, että joudutte kyselemään peräämme.

Lupaamme

 • Suomen täsmällisimmän tarjousprosessin
 • Juuri teidän tarpeidenne mukaisen ratkaisun
 • Huolellisen suunnittelun
 • Tehokkaan toteutuksen sekä
 • Huolettoman takuun

1. Asiakas täyttää lomakkeen ja liittää siihen tarvittavat dokumentit


Aika arvio asiakkaalta

15-30 minuuttia

-Tarvitsemme sähköverkkoyhtiöltä tietoja sähköliittymästänne, että voimme määrittää sähköjärjestelmänne kapasiteetin ja sitä kautta vaadittavat toimenpiteet latausten toteutukselle.

-Pyydämme parkkihallin tai pysäköintialueen pohja- tai asemapiirustuksia, että voimme suorittaa massalaskennan mahdollisimman tarkasti sekä siksi, että saamme siitä pohjan havainnollistaa tarjottavaa ratkaisua teille.

2. Olemme teihin yhteydessä tarjouskatselmuksen sopimiseksi

-Tapaaminen voidaan tavallisesti varata aikaisintaan kahden viikon päähän, jotta olemme ehtineet saada sähköverkkoyhtiöltä tarvittavat tiedot ennen tapaamista.

3. EV tekee tapaamisen esivalmistelut

– Me analysoimme sähköverkkoyhtiön tiedot sekä lähettämänne piirustukset ennen tapaamista, joten tiedämme kohteestanne jo paljon ennen tapaamista.

4. Tapaaminen kohteessa


Aika arvio asiakkaalta

1-2 tuntia

-Tarkempi tarvekartoitus.
Keskustelemme, millainen tarve teillä on sähköautojen lataukselle. Kuinka monta käyttäjää. Onko käyttäjiä tarvetta laskuttaa. Kuinka nopeasti käyttäjien tulee voida ladata?

-Kohdekatselmus.
Katselmoimme parkkipaikat, kaapelireitit sekä sähkökeskukset.

-Tapaamiset pyritään aloittamaan aina aamupäivälle, jotta meillä on mahdollisuus antaa teille ratkaisu vielä saman päivän aikana. Mikäli kokonaisuus on erittäin laaja tai tulee esille jokin muu seikka, että ratkaisuehdotuksen lähettäminen samana päivänä ei olisi mahdollista, ilmoitamme tapaamisen yhteydessä päivämäärän, jolloin saatte ehdotuksen.

5. Ratkaisuehdotuksen laatiminen

-Teemme yhteenvedon keskustelumme sekä kohdekatselmuksen pohjalta, määritämme ratkaisut sekä kustannukset ja lähetämme teille ratkaisuehdotuksen.

5.1 Ratkaisuehdotuksen läpi käyminen


Aika arvio asiakkaalta

30-90 minuuttia

-Usein on järkevää vielä käydä päätöksentekoon osallistuvien tahojen kanssa yhteisesti ehdotus läpi tapaamalla tai esimerkiksi virtuallisesti Teams-palaverilla, että voidaan olla varmoja siitä, että olemme ymmärtäneet toisiamme oikein.

6. Asiakkaan päätöksenteko

-Asiakas tekee päätöksen hankinnasta. Toivomme teidän ilmoittavan meille tilauksen lisäksi myös, mikäli päätöksenteko lykkääntyy tai mikäli hanketta ei olisi päätettykään toteuttaa.

1. Tilaus

-Asiakas ilmoittaa hankkeen tilauksesta sähköpostitse, jolloin muodostuu sopimus.

2. Toteutusneuvottelu

-Käymme läpi mahdolliset kysymykset ja sovimme alustavasta aikataulusta sekä tarvittavien tahojen tiedottamisesta. Osoitamme teille projektipäällikön, joka huolehtii projektista valmistumiseen asti ja toimii teidän yhteyshenkilönä koko projektin ajan.

3. Toteutussuunnittelu

-Sähkösuunnittelijamme laatii suunnitelmat mm. uusista sähkökeskuksista sekä sijoitteluista. Projektipäällikkömme laatii turvallisuussuunnitelman sisältäen työryhmälle ja ulkopuolisille tehtävät riskien arvioinnit sekä työskentelyalueen rajauksen. Varmistetaan tavarantoimittajien aikataulumahdollisuudet.

Usein eniten määrääviä tekijöitä on sähkökeskusten toimitusaika, joka vaihtelee parista viikosta pariin kuukauteen yleisen kysynnän mukaan sekä sähköverkkoyhtiöltä mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet esimerkiksi uuden liittymän hankkimisessa tai vanhan liittymän vahvistamisessa.

4. Aikataulutus ja tiedottaminen

-Projektipäällikkömme sopii kanssanne tarkasta asennusaikataulusta. Tähän mennessä hän on suunnitellut työn etenemisen siten, että autopaikat olisivat pois käytöstänne mahdollisimman vähän aikaa. Tässä vaiheessa tiedotetaan tarkasti hankkeen aikataulusta tarvittaville tahoille.

5. Urakointi

-Urakkatyöryhmämme toteuttaa hankkeen projektipäällikkömme johtamana. Pääsääntöisesti urakkatyöryhmämme on työmaalla ”yhteen menoon” niin kauan, että latausasemat ovat käyttövalmiina ja sitten siirtyvät toiselle työmaalle. Riippuen kohteesta, saatamme tehdä hieman ennakkoon esimerkiksi joitain valmistelevia töitä, kuten kotelojen avauksia tai kaivuutöitä, mikäli niistä on sovittu kanssanne ennakkoon.

Teemme oman yrityksen palkatulla henkilöstöllä mm. kaivuutyöt, sähköasennustyöt sekä palokatkot (sähköasentajamme ovat myös sertifioituja palokatkoasentajia). Saatamme käyttää alihankkijoita mm. timanttiporauksiin, kirvesmiehen töihin sekä esimerkiksi asvaltointiin.

6. Viimeistelyt

-Latausasemat ovat turvallisesti käytössänne heti urakkatyöryhmän lähdettyä työmaalta.

Tämän jälkeen teetämme vielä silloin, kuin sähköturvallisuuslaki sitä vaatii, sähkölaitteiston varmennustarkastuksen valtuutetulla tarkastajalla 3kk kuluessa käyttöönotosta sekä sovimme kanssanne käytönopastuksesta sekä luovutamme loppudokumentit.

Saatamme myös tehdä esimerkiksi asvaltointia sekä nurmikon istuttamista latausasemien käyttöönoton jälkeen, koska hoitamalla niitä kootusti useamman kohteen kanssa saamme teille kustannusetua. Viimeinen maksuposti lankeaa maksettavaksi toki vasta, kun kaikki nämä on tehty.

7. Takuu

-Mikäli ei muuta ilmoiteta, kaikessa toimittamassamme on kahden vuoden takuu. Kaikessa tekniikassa on aina ollut ja tulee aina olemaan vikoja, mutta kaikki hoituu ilmoittamalla niistä meille – huolehdimme täysin esimerkiksi latausaseman takuuvaihdot. Teidän ei tarvitse asioida kolmansien osapuolten kanssa.

ev lataa

lämmitys-
kaapeleista

Ratkaisu työpaikkalataukseen

 • Teho 1,8kW
 • Myös lämmitysmahdollisuus
 • Edullinen perustaa
 • Ei kk -maksuja

ev lataa

paikallisesti

Ratkaisu työpaikkalataukseen

 • Teho 3,7kW-22kW
 • Kuormanohjaus
 • Käyttäjien laskutus ei ole mahdollista
 • Ei kuukausimaksuja

ev lataa

operoidusti

Ratkaisu asiointilataukseen

 • Teho 3,7-22kW
 • Kuormanohjaus
 • Käyttäjien automaattinen laskutus
 • Kuukausimaksullinen

Pikalataus

Ratkaisu asiointilataukseen

 • Teho 50kw +
 • Paikallisesti tai operoidusti

Suunnittelu- ja urakointipalvelut

Esimerkiksi:

 • Energiayhtiöille
 • Latausasemavalmistajille
 • Latausoperaattoreille

EV Blogi

Ota yhteyttä